fbpx
Image Alt

Blog

PROŠIRENE VENE NOGU Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji(WHO-World Health Organization) proširene vene predstavljaju najčešće oboljenje krvnih sudova nogu.Smatra se da svaka druga žena i svaki treći muškarac boluje od proširenih vena. Arterije su krvni sudovi koji vode krv iz srca prema perifernim delovima tela,dok vene i venski zalisci vraćaju krv prema srcu. Proširene vene (varikozne vene) nastaju kada se venski zalisci ne zatvaraju pravilno pa se krv iz dubokih vena vraća u površinski venski

Varikozne vene su proširene, dilatirane i izvijugane vene. Svaka vena može postati varikozna, ali vene koje su najčešće zahvaćene bolešću su one na donjim ekstremitetima. Razlog tome je povećan pritisak u venama nogu usled uspravnog hoda i stajanja. U većini slučajeva varikozne vene u svojim najblažim manifestacijama, koje podrazumevaju spider nevuse i teleangiektazije, predstavljaju samo kozmetski problem. Međutim,varikozne vene mogu imati veliki dijapazon simptoma, od, sa jedne strane bola i osećaja

  Dijaliza predstavlja podršku oslabljene ili nadoknadu izgubljene bubrežne funkcije. Ona može biti peritonealna dijaliza PD i Hemodijaliza HD.   Peritonealnom dijalizom dijalizat se ubacuje u abdominalnu šupljinu, gde se koristi ultrafitraciona sposobnost peritoneuma, nakon čega se višak otpadnih materija eksrauje napolje, preko peritonealnog katetera.   Hemodijalizom se krv ekstrakuje van vaskularnog korita pomoću specijanih aparata, gde se filtrira i prečišćava od nus azotnih materija I ostalih štetnih produkta, a zatim se