fbpx
Image Alt

Grudna hirurgija

Lečenje pneumotoraksa VATS metodom
Hirurško lečenje karcinoma pluća
Pleurodeza
VATS timektomija
Cervikalna medijastinoskopija
Video-asistirana torakoskopska (VATS) simpatektomija
Video-asistirana torakoskopska biopsija pluća

 

Video-asistirana torakoskopska hirurgija -Šta se sve radi VATS metodom?

Torakoskopija i pleuroskopija
Biopsija pluća ili plućne maramice
Uklanjanje karcinoma i benignih tumora pluća i plućne maramice
Uklanjanje viška tečnosti u pleuralnom prostoru (pleuralni izliv)
Hirurško lečenje pneumotoraksa
Hirurško lečenje prekomernog znojenja (VATS simpatektomija)
Uklanjanje grudne žlezde kod bolesnika sa mijastenijom gravis (VATS timektomija)
Lečenje pneumotoraksa VATS metodom
Hirurško lečenje deformiteta grudnog koša
Hitno zbrinjavanje krvarenja iz pluća

Specijalista grudne hirurgije

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti grudne hirurgije