fbpx
Image Alt

HIRURGIJA PRISTUPA ZA HEMODIJALIZU

Kreiranje AV fistula za dijalizu sa nativnim krvnim sudovima
Kreiranje AV fistula za dijalizu sa veštačkim krvnim sudovima
Rešavanje svih komplikacija fistula (aneurizme, tromboze, embolektomije)
Plasiranje centralnih katetera za dijalizu, privremeni i trajni – Hikmanovi kateteri

Specijalista opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti opšte i vaskularne hirurgije. Hirurgija pristupa za hemodijalizu i hemoterapiju

Specijalista opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti opšte i vaskularne hirurgije. Hirurgija pristupa za hemodijalizu i hemoterapiju

Specijalista opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije
Specijalista opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti opšte i vaskularne hirurgije. Hirurgija pristupa za hemodijalizu i hemoterapiju