fbpx
Image Alt

Naš tim

Specijalista opšte hirurgije

Osnivač i direktor Venemedik hirurške ordinacije

Specijalista urologije

Konsultativni pregledi I hirurške intervencije iz oblasti urologije.

Specijalista grudne hirurgije

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti grudne hirurgije

Specijalista opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti opšte i vaskularne hirurgije. Hirurgija pristupa za hemodijalizu i hemoterapiju

Specijalista opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti opšte i vaskularne hirurgije. Hirurgija pristupa za hemodijalizu i hemoterapiju

Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Specijalista opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije
Specijalista interne medicine, kardiolog

Konsultativni pregledi  iz oblasti interne medicine i kardiologije

Specijalista opšte hirurgije

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti opšte hirurgije

Specijalista opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti opšte i vaskularne hirurgije. Hirurgija pristupa za hemodijalizu i hemoterapiju

Specijalista opšte hirurgije

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti opšte hirurgije. Laparoskopske operacije žučne kese, preponske i ventralne kile, laparoskopske operacije na želucu i kolonu.

Specijalista urologije

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti urologije. Laparoskopska i otvorena hirurgija.

Viša medicinska sestra tehničar
Medicinska sestra tehničar