fbpx
Image Alt

dr Aleksandar Magdelinić

dr Aleksandar Magdelinić
dr Aleksandar Magdelinić
Specijalista urologije
  • Zaposlen kao specijalista urologije na Klinici za urologiju Kliničkog Centra Crne Gore u Podgorici.
  • Načelnik odeljenja za endoskopiju.
  • Madicinski fakultet završio u Kragujevcu.
  • Specijalizaciju iz urologije završio na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu, 2013.godine.
  • U toku postdiplomske doktorske studije u Kragujevcu.

Dr Aleksandar Magdelinić se bavi laparoskopskom i otvorenom hirurgijom. Radi laparoskopske operacije tumora bubrega (parcijene nefrektomije, radikalne nefrektomije), karcinoma prostate, laparoskopske pijeloplastike, laparoskopske operacije cista na bubregu. Iza sebe ima preko sto pedeset uspešno urađenih laparoskopskih operacija, čime se svrstava u mali broj naših urologa koji se bave laparoskopskom hirurgijom.

Radno iskustvo sticao na Prvoj hirurškoj Klinici KCS, Vojno medicinski centar u Podgorici, Klinika za urologiju VMA, OB Bel Medic, Klinički Centar CG.

Stručno se usavršavao iz oblasti laparoskopske hirurgije u Sloven Gradecu (Slovenija), Beču, Luvenu (Belgija), Lajpcigu, Barseloni, Ljubljani. Stručna usavršavanja iz oblasti endoskopske hirurgije, karcinoma prostate, genitalne hirurgije u Beču, Zagrebu, Minhenu, Skoplju.

Učesnik brojnih uroloških kongresa u zemlji i inostranstvu, objavio više stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.