fbpx
Image Alt

dr Aleksandar Spasić

specijalista urologije
dr Aleksandar Spasić
Specijalista urologije

Polje rada u našoj ordinaciji:
konsultativni pregledi I hirurške intervencije iz oblasti urologije.

Zvanje: specijalista urologije

Obrazovanje:
Na Medicinskom fakultetu u Nišu, diplomirao je 2001. godine
Specijalizaciju iz Urologije završio je 2011. godine na Vojnomedicinskoj akademiji sa odličnim uspehom.

Radno iskustvo:
Decembra 2002. godine počinje da radi kao lekar opšte prakse u GA Kraljevo.
2006.-2011. specijalistički staž iz Urologije.

Stručna usavršavanja:
Godine 2011. završio je Evropsku školu urologije «EUREP» u organizaciji Evropskog udruženja urologa, u Pragu.
Godine 2013. završio je kurs „Body Talk“ u organizaciji Pfizer-a, u Beču.
Godine 2013. završio školu endoskopske hirurgije u organizaciji JUEH Medicinskog fakulteta Beograd.
Godine 2014. završio doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. U toku je izrada doktorske disertacije.
Godine 2015. završio je kurs „ESU Hands-on training course on Laprascopy and Endourology“ u organizaciji European Association of Urology.
Godine 2017. i 2018. boravio na edukaciji iz urološke laparoskopije u Slovenj Gradecu, Republika Slovenija.

Strani jezici: engleski