fbpx
Image Alt

doc. dr Nebojša Marić

Asis dr sc med Nebojša Marić
doc. dr Nebojša Marić
Specijalista grudne hirurgije

Polje rada u našoj ordinaciji:
konsultativni pregledi I hirurške intervencije iz oblasti grudne hirurgije

Zvanje: docent

Obrazovanje:

Na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, diplomirao je 1999. godine.
Specijalizaciju iz Grudne hirurgije završio je 2009. godine.
Doktorsku disertaciju odbranio 2017. godine.

Radno iskustvo:

*2015. Asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane za predmet hirurgija
*2010. Načelnik Kabineta za grudnu hirurgiju VMA
*2009. Lekar specijalista na Drugom odelјenju Klinike za grudnu hirurgiju
*2004. Započeo specijalizaciju iz grudne hirurgije u VMA

Stručna usavršavanja:

* 2017. Učešće na 2. kongresu torakalnih hirurga i anesteziologa jugoistočne Evrope, Ljublјana, Slovenija
*2016. Završen internacionali VATS uniportalni trening kurs prve kategorije u najvećoj svetskoj bolnici za plućne bolesti, Tongi Univerzitet , Šangaj, Kina.
*2016. Delegat na Evropskom kongresu grudnih hirurga, Napulј, Italija
*2016. Učešće na 1. kongresu torakalnih hirurga i anesteziologa jugoistočne Evrope, Split, Hrvatska
*2015. Završen regionalni Kurs iz VATS uniportal hirurgije – KC Ljublјana i UKC Maribor, Slovenija.
*2015. Delegat na Evropskom kongresu grudnih hirurga, Lisabon, Portugal.
*2015. Predavač na torakohirurškom simpozijumu „Mastering the VATS lobectomy“, Prag, Češka.
*2014. Usavršavanje iz VATS hirurgije u Univerzitetskoj bolnici „Porto del Hiero“ Madrid, Španija.
*2014. Moderator i predsednik  oraganizacionog odbora Simpozijuma „Aktuelni principi u grudnoj hirurgiji“ VMA Beograd.
*2013. Učešće na ekspertskom VATS simpozijumu, Univerzitetska Tegenio bolnica, Solun, Grčka.
*2012. Stručno usavršavanje o primeni lasera u grudnoj hirurgiji, Univerzitetska klinika Frajburg, Nemačka.
*2011. Stručno usavršavanje u trajanju od dva meseca iz oblasti VATS, videoasistirana medijastinoskopija i antirefluksne operacije, Torakoskopski centar Univerzitetske klinike Golnik, Slovenija.
*2010. 3. kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije, Beograd (predavač).
*2006. 2. kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije i Crne gore sa međunarodnim učešćem, Beograd (predavač).
*2005. International Workshop – Minimally Invasive Operating Techniques in Thoracic Surgery, VMA Beograd.

Publikacije:

Rad objavlјen u istaknutom međunarodnom časopisu ( M22)

  1. Marić Nebojša, Kostovski Vanja, Pandrc Milena, Cvijanović Vlado, Ristanović Aleksandar, Vešović Nataša, Đenić Ljubinko, Stojković Dejan, Miranović Bojana.

Pulmonary Sclerosing Haemangioma – Case Report
J Clin Case Rep 2015, 5:10

Radovi objavlјeni u vodećem nacionalnom časopisu (M23)

2.Marić Nebojša ,Stanić Vojkan, Ristanović Aleksandar, Cvijanović Vlado, Milisavlјević Slobodan.

Transaksilarna torakoskopska simpatektomija jednom incizijom

Vojnosanitetsi pregled , vol. 71 , br. 5 , str. 432-437, 2014

  1. Marić Nebojša ,Stanić Vojkan, Cvijanović Vlado, Ristanović Aleksandar, Kovačević Snežana, Krivokapić Žarko, Tasić-Radić Olga.

Hirurško lečenje lokalizovanog oblika Kastlemanove bolesti plazmaćelijskog histološkog tipa

Vojnosanitetski pregled , vol. 68, br. 9 , str. 795-799 , 2011

4.Marijanović Ivan, Tomić Aleksandar, Marić Nebojša, Pecarski Danijela, Šarac Momir, Paunović Dragana, Rusović Siniša.

Endovascular treatment of the subclavian artery aneurysm for high-risk patient –single center experience

Vojnosanitetsi pregled, Online First May, 2016

5.Milošević Bojan, Milisavlјević Slobodan, Dončić Nikola, Arsenijević Miloš, Mrvić Stanko, Stojković Dragan, Marić Nebojša i Spasić Marko.

Flail Chest in a polytraumatized patient: Management and tretment – case report

Vojnosanitetski pregled, 2016 OnLine-First (00):97-97  DOI:10.2298/VSP151207097M

6.Nenad Zornić, Dragan R. Milovanović, Miroslav Stojadinović, Dragče Radovanović, Goran Davidović, Stefan Simović , Zoran Bukumirić, Vladimir Janjić, Nebojša Marić, Jasna Jevđić, Vesna Rosić, Jelena Nešić.

Quality of life in mechanically ventilated patients with community-acquired pneumonia

Vojnosanitetski pregled , 2017 OnLine-First (00):8-8 Details Full text DOI:10.2298/VSP160905008Z

7.Lončarević Olivera ,Aćimović Slobodan,Vuković Jelena,Stojisavlјević Marko,Marić Nebojša,Lončarević Slobodan,Petrović Marina,Milivojević Ivana,Ignjić Gordana, Milić Gordana, Mirilo Leonida,Rančić Nemanja

Overall survival of patients with non-small cell lung cancer after surgery tretment

Vojnosanitetski pregled, 2017 OnLine-First (00):43-43
Details Full text   DOI:10.2298/VSP161226043L

Radovi u vodećem nacionalnom časopisu  ( M24 )

8.Cvijanović Vlado, Stanić Vojkan, Ristanović Aleksandaar, Gulić Bojan, Stamenović Davor, Marić Nebojša, Kovačević Snežana, Zolatarevski Lidija,

Lečenje plućnog sekvestra

Vojnosanitetski pregled , vol. 65, br.1, str. 33-39, 2008

Radovi u vodećem nacionalnom časopisu   (M51)

9.Cvijanović Vlado, Stanić Vojkan, Ristanović Aleksandar, Gulić Bojan, Durković Savo, Stamneović Davor, Marić Nebojša, Kovačević Snežana,

Torakohirurško rešavanje enormne elevacije leve hemidijafragme

Vojnosanitetski pregled, vol. 64 , br. 4, str. 279-282, 2007

10.Cvijanović Vlado, Stanić Vojkan, Ristanović Aleksandar, Gulić Bojan, Durković Savo, Stamenović Davor, Marić Nebojša,

Descedentni nekrotizirajući medijastinitis

Vojnosanitetski pregled , vol. 63, br. 7, str. 677-680, 2006

Rad u nacionalnom časopisu  ( M52 )

11.Marić Nebojša, Đenić Ljubinko, Cvijanović Vlado, Ristanović Aleksandar, Vešović Nataša, Kostovski Vanja, Stojković Dejan Miranović Bojana, Pandrc Milena

Nekrotizujući fascitis kao retko akutno ugrožavajuća infekcija uzrokovana streptokokusom B- prikaz tri slučaja MD-Medical Data 2016;8(2): 133-138

12.Marić Nebojša, Stojković Dejan, Cvijanović Vlado, Ristanović Aleksandar, Vešović Nataša, Kostovski Vanja, Miranović Bojana, Pandrc Milena , Đenić Ljubinko.

Hirurški aspekt lečenja bronhiektazija kod Kartagenerovog sindroma

MD-Medical Data 2015;7(4): 319-321

13.Marić Nebojša, Mihailović Nikola

VATS timektomija kao metoda izbora u hirurškom tretmanu pacijenata obolelih od mijastenije gravis

MD-Medical Data 2015;7(2): 167-172

14.Đorđević Dragan ,Marić Nebojša, Kovačević Snežana, Dobrosavlјević Živadin, Rondović Goran, Damjanović Nebojša,

Anestezija i videoasistirana torakoskopska timektomija kod bolesnika sa mijastenijom gravis

Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, vol. 35, br. 1-2, str. 85-90, 2013

15.Stanić Vojkan, Vulović Tatjana, Đorđević Gordana, Durković Savo, Stamenović Davor, Marić Nebojša,

Kliničkopatofiziološki fenomeni traumatske stenoze desnog glavnog bronha-prikaz bolesnika

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 135, br. 11-12, str. 666-668, 2007

Saopštenje na međunarodnom skupu štampano u izvodu  ( M34 )

1.Marjanović Ivan, Marić Nebojša, Tomić Aleksandar

Thoracic duct injury after subclavian artery aneurysm reconstruction : surgical or conservative tretment ?

The 65th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS  , april 2016 , Belgrade , Serbia

Strani jezici: engleski