fbpx
Image Alt

doc. dr Nemanja Đenić

doc. dr Nemanja Đenić
Specijalista interne medicine, kardiolog
Radno iskustvo:

10 godina kliničkog iskustva u vođenju bolesnika i 10 godina rada u Sali za kateterizaciju srca u Vojnomedicinskoj akademiji Beograd.

Prosečno 500 procedura u sali za kateterizaciju srca godišnje (tokom 2014. godine ukupno 519 procedura, od toga 150 pPCI procedura).

Polje rada u našoj ordinaciji:

Konsultativni pregledi  iz oblasti interne medicine i kardiologije

Zvanje:

Doktor medicinskih nauka

Obrazovanje:

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirao je 2000. godine . Specijalizaciju iz interne medicine završio je 2005. godine na Vojnomedicinskoj akademiji sa odličnim uspehom. 2011. godine završava subspecijalizaciju i stiče zvanje kardiologa. 2017. godine u Kragujevcu odbranio doktorsku disertaciju.

Stručna usavršavanja:

Usavršavanje iz interventne kardiologije (KCS 2006-2008).
Kurs za transfemoralnu implantaciju aortne valvule (TAVI-2010 Paris, PCR).
Usavršavanje dodatnih tehnika  (FFR i OCT-Budimpešta 2012).
PCR kongres i ESC kongresi, TOBI, GIM, unazad više godina.
Nacionalni project manager programa “stent for life” za Srbiju, od 2016. godine
Učešće u kliničkoj studiji  (Klinički istraživač sa svim sertifikatima), in TAK 475 study, organised by Takeda – 2007 faza 3.
Koordinator kliničke studije, trenutno u toku ODYSSEY-SANOFI, EFC 11570-lipid lowering therapy-Alirocumab.  (svi sertifikati), faza 3.
Klinički istraživač u studiji „Efikasnost i bezbednost mezenhimalnih kardiopoetskih ćelija dobijenih iz koštane srži (C3BSCQR1) u lečenju hronične uznapredovale srčane insuficijencije ishemijskog porekla“, CHART-1, Protokol br: C3BS-C-11-01.
Stečeni svi sertifikati, uključujući i sertifikate za korišćenje C-cath katetera.

Publikacije:

Factors influencing no-reflow phenomenon in patients with ST-segment myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention
Nemanja Đenić, Boris Džudović, Radoslav Romanovic, Nenad
Ratković, Zoran Jović, Boško Đukić, Marijan Spasić, Siniša
Stojković, Slobodan Obradović.Vojnosanit Pregl 2018; October
vol. 75 (No. 10):DOI:10.2298/VSP160405030D

Iatrogenic Dissection of the Left Main Coronary Artery during  Elective Diagnostic Procedures

Nemanja Djenic, Boris Dzudovic, Radoslav Romanovic, Nenad Ratkovic, Zoran Jovic, Bosko Djukic, Marijan Spasic, Sinisa Stojkovic, Slobodan Obradovic

Vojnosanitetski pregled. Military-medical and pharmaceutical review · January 2017, DOI: 10.2298/VSP160405030D

Serbia: coronary and structural heart interventions from 2010 to 2015

Sinisa Stojkovic, Dejan Milasinovic, Nenad Bozinovic, Aleksandar Davidovic,

Dragan Debeljacki, Nemanja Djenic, Sasa Hinic, Nikola Jagic, Olivera Micic,

Vladimir Mitov

EuroIntervention 2017;13:Z1-Z5

 

Diagnostic value of biohumoral markers of necrosis and inflammation in patients with right ventricular myocardial infarction.

Orozović V, Rafajlovski S, Gligić B, Miailović Z, Obradović S, Ratković N, Djenić N, Baskot

Prilozi. 2007 Jul;28(1):23-38.

 

Changes in platelets and anticoagulant protein activity during adenosine-exercise single-photon emission computed tomography stress test.

Obradović S, Subota V, Baskot B, Dopudja M, Antonijević N, Djenić N, Vukotić S, Salinger S, Jovelić A, Miković D, Antović J, Grdenić A, Gligić B.

Srp Arh Celok Lek. 2010 Jan;138 Suppl 1:28-32.

Impact of heart myxoma localization upon its clinical course and outcome].

Rafajlovski S, Ilić R, Gligić B, Kanjuh V, Tatić V, Ristić A, Obradović S, Dincić D, Ratković N, Romanović R, Karić J, Djenić N, Vukotić S.

Vojnosanit Pregl. 2012 Mar;69(3):270-6. Serbian.

Does thrombolytic therapy harm or help in STEMI caused by the spontaneous coronary dissection? Case report and the review of the literature

Зоран Јовић, Слободан Обрадовић, Немања Ђенић, Зорица Младеновић,

Предраг Ђурић, Маријан Спасић, Драган Тавчиовски.

Рад је прихваћен за штампу у ВСП.

Članstva u profesionalnim organizacijama:

Član Evropskog udruženja kardiologa (ESC cardio)
Član Udruženja kardiologa Srbije
Bivši sekretar udruženja kardiologa Srbije (2007-2009)
Član radne grupe za interventnu kardiologiju UKS.

Strani jezici:

engleski