fbpx
Doc dr Ivan Marjanović specijalista opšte hirurgije I subspecijalista vaskularne hirurgije

Osnivač i direktor dr Rodoljub Todorović, specijalista opšte hirurgije
mt Jelena Spasić
SPISAK KONSULTANATA
Doc dr Ivan Marjanović specijalista opšte hirurgije i subspecijalista
vaskularne hirurgije
Prof dr Aleksandar Tomić specijalista opšte hirurgije i subspecijalista
vaskularne hirurgije
dr Dragana Paunović specijalista opšte hirurgije i subspecijalista
vaskularne hirurgije
Asis dr sc med Nebojša Marić, specijalista Grudne hirurgije

dr Milica Rajović, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Asis dr sc med Nemanja Đenić, specijalista interne medicine – kardiolog

dr Mihailo Bezmarević, specijalista opšte hirurgije

dr Aleksandar Spasić, specijalista urologije

dr Marko Todorović, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista
vaskularne hirurgije